Pražský studentský orchestr

Pražský studentský orchestr je sdružením s dlouhou nepřerušenou tradicí a zkratka PSO je uznávanou značkou. Byl založen v roce1956 dirigentkou a klavíristkou Vlastou Škampovou a významným českým pedagogem hry na violoncello Mirko Škampou. Za dobu existence orchestru jím prošly tisíce studentů nejrůznějších škol a oborů.

I dnes orchestr sdružuje hudebníky ve věkovém rozmezí 12 – 26 let. Ty, kteří se budou později hudbě věnovat profesionálně i ty, kterým se hudba stane celoživotní zálibou. Po smrti zakladatelky a první dirigentky PSO Vlasty Škampové v roce 1989, se dirigenty stávají nejtalentovanější studenti dirigování Hudební fakulty Akademie múzických umění. Uměleckým vedoucím orchestru je stále Mirko Škampa.

PSO koncertoval v mnohých evropských prestižních hudebních síních a také v Japonsku. Je vítězem mezinárodních soutěží (Paříž, Bydgoszcz, Murcia, Neerpelt), pravidelně se účastní významných mezinárodních festivalů studentských orchestrů (Berlín, Porto, Shizuoka). Orchestr doprovodil několik generací mladých českých hudebníků a otevřel jim cestu na renomovaná pódia. Poskytuje také možnost zahrát si v orchestru studentům ze zahraničí, kteří jsou na studiích v Praze.

Na českém hudebním životě se PSO významně podílí také organizačně (deset ročníků mezinárodního Festivalu studentských orchestrů v Praze, projekt Český studentský orchestr, výkladové koncerty pro studentstvo v Dvořákově síni Rudolfina). PSO realizoval desítky rozhlasových nahrávek ve studiu i živě a několik CD a videonahrávek ve vlastní produkci. Je nositelem Čestné ceny České hudební rady při UNESCO a Ceny Jeunesses Musicales.